"Златен Меркурий" EООД
гр.София,  ул."Странджа" N:103,
тел.   931 10 75,
факс 931 04 41
                    "Меркурий сервиз" СД
гр.София,  ул."Козлодуй" N:88,
тел.   931 10 75,
факс 931 04 41
 

МЕРКОЛ - антифриз

МЕРКОЛ - хипер смазка
ЛАМБДА СОНДИ

 


 

 

Начало
За нас
Карбуратори
Инжекциони
Диагностика
Gold Eagle

Verkol

Меркол

Каталози

Кариери

Партньори

За контакт
 

магазин:

My status

офис:

My status
 

        
 

 

 


                       

 

СЪВЕТНИК ЗА ПОДБОР НА МОТОРНИ МАСЛА

 

 

ACEA - Асоциация на Производителите на Европейски автомобили  

 

 

ACEA Категории 

Категория

Описание

 

A  / B

 

Бензинови / Дизелови двигатели на леки автомобили

C

Бензинови / дизелови двигатели на леки автомобили с обработени изходни газове

E

Тежко натоварени Дизелови двигатели включително последните технологии

 

              

           Класификация за моторни масла за бензинови и       дизелови двигатели на леки автомобили 

 

ACEA - A и B Категории

Класификация на моторните масла съвместими с катализаторите 

A1/B1

Масла създадени да посрещнат нуждите на бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили и ванове. Тези двигатели са конструирани да използват нисковискозни масла с ниско вътрешно триене и с високотемпературен вискозитет в границите 2.6-3.5 mPa.s. Тези масла не са подходящи за всички типове двигатели.

A3/B3

Масла създадени да посрещнат нуждите на бензинови двигатели и дизелови двигатели на леки автомобили и ванове. Този клас масла запазват стабилитета си и остават в своя вискозитетен клас при удължен срок на подмяна и/или за целогодишна употреба на нисковискозни масла, и/или за работа при тежки експлоатационни условия както е дефинирано от производителя.

 

A3/B4

Масла, които запазват стабилитета си и остават в своя вискозитетен клас при експлоатация в бензинови двигатели и дизелови двигатели с пряко впръскване, но също така са подходящи и за използване като A3/B3.

 

A5/B5

Масла, които запазват стабилитета си и остават в своя вискозитетен клас при експлоатация и удължен срок на смяна в бензинови двигатели и дизелови двигатели на леки автомобили и ванове, конструирани да използват нисковискозни масла с ниско вътрешно триене и с високотемпературен вискозитет в гранците 2.6-3.5 mPa.s. Тези масла не са подходящи за всички типове двигатели

 

 

 

 

  ACEA - C Категории

C1

Масла, които запазват стабилитета си и остават в своя вискозитетен клас при експлоатация, съвместими с катализаторите и са формулирани да бъдат използвани в превозни средства с DPF и TWC в бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили и ванове, които изискват ниско триене и вискозитет, както и ниско съдържание на SAPS и HTHS под 2.9 mPa.s. Тези масла удължават живота на DPF и TWC и подпомагат икономията на гориво на превозното средство.

ВНИМАНИЕ!!!: Тези масла имат минимално съдържание на SAPS и могат да се окажат неподходящи за някои двигатели.

 

C2

Масла, които запазват стабилитета си и остават в своя вискозитетен клас при експлоатация, съвместими с катализаторите и са формулирани да бъдат използвани в превозни средства с DPF и TWC в бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили и ванове, които изискват ниско триене и вискозитет, както и ниско съдържание на SAPS и HTHS над 2.9 mPa.s. Тези масла удължават живота на DPF и TWC и подпомагат икономията на гориво на превозното средство.

ВНИМАНИЕ!!!: Тези масла могат да се окажат неподходящи за някои двигатели.

 

C3

Масла, които запазват стабилитета си и остават в своя вискозитетен клас при експлоатация, съвместими с катализаторите и са формулирани да бъдат използвани в превозни средства с DPF и TWC в бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили и ванове. Тези масла удължават живота на DPF и TWC.

ВНИМАНИЕ!!!: Тези масла могат да се окажат неподходящи за някои двигатели.

 

Забележки:  

SAPS - съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра

DPF (Diesel Particulate Filter) - Филтър за твърди частици

TWC (Three way catalyst) - Трипетов катализатор

HTHS - високотемпературен вискозитет

  

Категории E:

 

 

Новите категории на ACEA - E6 и E7 са създадени да покрият всички изисквания към двигатели по Euro IV. E6 има химически лимити (SAPS). E7 замества E3 и E5.   

 

ACEA - Е Категории

E2-1996 издание 5

Непроменена от 1996. Основно предназначение на категорията са стари двигатели с малка кубатура и средно натоварване.

 

E4-1999 издание 3

Категорията обхваща устойчиви масла от типа (stay-in-grade), които имат отличен контрол върху почистване на буталата, износването и запазват стабилитета си. 

Съвместима с Euro 1,2,3,4

Предназначени за употреба в двигатели без филтър за твърди частици (DPF), някой клапан за рециркулация на изгорели газове (EGR) и Селективна каталитична редукция (SCR).

 

E6-2004

Категорията обозначава ниското съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (SAPS)

Предназначени за употреба в двигатели по Euro 1,2,3,4 без филтър за твърди частици (DPF)

Препоръчва се за употреба в двигателни и системи снабдени с (EGR) клапан за рециркулация на изгорели газове и Селективна каталитична редукция (SCR).

За употреба в комбинация с горива с ниско съдържание на сяра.

 

E7-2004

Устойчиви, от типа (stay-in-grade), (по-добър от E5).

отличен контрол върху почистване на буталата, износването и запазва стабилитета си.  Съвместим с Euro 1,2,3,4. 

За двигатели без филтър за твърди частици (DPF). За повечето двигатели снабдени с (EGR) клапан за рециркулация на изгорели газове и Селективна каталитична редукция (SCR).

 

Забележки:  

E3 и E5 са извън употреба.

SAPS - Съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра.

DPF - Филтър за твърди частици.

EGR - Клапан за рециркулация на изгорели газове.

SCR - Селективна каталитична редукция.